Geiser 60T

GE003

ไกย์เซอร์ 60T

Share

หมวดหมู่ : Geiser

Share

น้ำพุ ฉีดตรง โคเมท

ขนาด : w x l x h

ทางออก :

ทางเข้า :

วัสดุ : ทองเหลือง

น้ำหนัก : g

สินค้าเกี่ยวข้อง